พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
434 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายสมควร บุ้นกี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชนนักเรียนร่วมในพิธี

โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดตราด และพื้นที่ใกล้เคียง

ภายในงาน นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม ได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ ข้าราชการจากกรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบเพียงทุก 10 ปีเท่านั้นข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ

- Website: www.mfa.go.th/asean

- Facebook: ASEAN Thailand

- Twitter: ASEAN_Thailand

- Instagram: aseanthailandShare :