พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย
347 2
ข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ

- Website: www.mfa.go.th/asean

- Facebook: ASEAN Thailand

- Twitter: ASEAN_Thailand

- Instagram: aseanthailand

Share :