พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 62 ณ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
521 0

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผูู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ นายพัฒนา อำท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและ กิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 977 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 62 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :