พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 63 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
590 0

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 2,647 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 63 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :