พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 64 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
746 1

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ นายสุวิทย์ สุบงกฎ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกิตติพงศ์ พรหมชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสลภูมิ ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 2,667 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 64 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :