พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 66 ณ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
1085 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวง การต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายสุเรียน สีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร นายสุพรรณ หอมจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 595 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 66 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

Share :