ที่อยู่ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 203 5000
Website asean.mfa.go.th
: ASEAN Thailand
: ASEAN_THAILAND
: aseanthailand