บันทึกการใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
105 1    

 

 

 

บันทึกการใช้บริการห้องสมุด

ปีการศึกษา 2566

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ห้องสมุดอาเซียน  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน ตั้งแต่  เดือน  มกราคม 2565 –  มิถุนายน 2566

ที่

รายการ

จำนวน

ยอดผู้เข้าใช้

ร้อยละผู้เข้าใช้

หมายเหตุ

1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

163

163

100

 

2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

138

138

100

 

3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

164

164

100

 

4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

176

176

100

 

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

187

187

100

 

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

209

209

100

 

7

ครูและเจ้าหน้าที่

69

47

68.12

 

8

บุคคลภายนอก

-

24

-

 

 

 

กิจกรรมการอ่านหนังสืออาเซียน

 

กิจกรรมการอ่านหนังสืออาเซียน

กิจกรรมการอ่านหนังสือตามอัธยาศัยในห้องสมุด

กิจกรรมการอ่านหนังสือตามอัธยาศัยในห้องสมุด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องสมุด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องสมุด

กิจกรรมค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมนันทนาการรับชมการ์ตูนและภาพยนตร์

กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีรักการอ่าน

Share :